GIỚI THIÊỤ CHUNG 

Địa chỉ: ấp Bình An 2 - Xã An Hòa - Châu Thành - An Giang 

Email: c2anhoact@angiang.edu.vn

 Điện thoại: 0296 3837 691 

1. Mô hình hoạt động: Trường Công lập 

2. Đội ngũ giáo viên: 90.6% giáo viên tốt nghiệp Đại học, trong đó 3.3% có trình độ Thạc sĩ. Trường có nhiều giáo viên giỏi, có nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có năng lực chuyên môn vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 

     Trung học cơ sở An Hòa là một trong những trường duy trì ổn định về quy mô, chất lượng giáo dục tốt; môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực được phụ huynh tin cậy và học sinh yên tâm để học tập và rèn luyện. Giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên, khát khao công hiến để tự khẳng định mình.

     Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao. 

4. Phương châm giáo dục: 

     Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trường học hạnh phúc và nền nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng sáng tạo của bản thân, biết ứng xử văn hóa, giao tiếp văn minh lịch sự và thích ứng với sự phát triển của xã hội để trở thành những công dân tốt. 

     Học sinh trường học sinh Trung học cơ sở An Hòa được quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Phương châm: “Học tập sáng tạo - Vui chơi lành mạnh - Có khát vọng vươn lên”. 

     Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Trung học cơ sở An Hòa sẽ: “Tự giác - Tự chủ - Tự trọng - Tự tin - Tự bồi dưỡng”. 

     Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống. 

5. Phương thức hoạt động của trường: 

* Hoạt động dạy và học: 

     Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với quy mô và đặc điểm của đơn vị; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề. 

     Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học. Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành. 

     Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) 

* Hoạt động giáo dục toàn diện: 

     Thực hiện các Kế hoạch, Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học. 

     Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích. 

    Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh giỏi…với các trường bạn trong huyện, Tỉnh. 

     Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Ban giám hiệu Trường THCS An Hòa